Klubové příspěvky a jejich výše

tréninková jednotka – nečlen100 Kč/tréninkplatí pro nečleny klubu, veřejnost
členský příspěvek300 Kč/rok*členství v klubu, poplatek svazu karate (SKIF), poplatek TSUT, nezahrnuje cvičné
tréninková jednotka – člen70 Kč/tréninkplatí pro členy se zaplaceným členským příspěvkem, kteří neplatí pololetní či celoroční příspěvky
pololetní příspěvek1600 Kč/pololetí*zahrnuje členský příspěvek a cvičné
celoroční příspěvek3000 Kč/rok*zahrnuje členský příspěvek a cvičné

*Pololetím je myšleno pololetí školního roku, rokem školní rok. Platby zasílejte na účet 107-5328800207/0100. Do zprávy pro příjemce napište: Yukiyama, druh příspěvku, jméno cvičícího. Např. Yukiyama, členský příspěvek, Tomáš Vaněk.

Platí se v hotovosti před tréninkem.

Typy příspěvků a jejich výše byly odsouhlaseny na valné hromadě klubu dne 23. 8. 2021.