Klubové příspěvky a jejich výše

cvičné, tréninková jednotka – nečlen180 Kč/tréninkplatí pro nečleny klubu, veřejnost
členský příspěvek400 Kč/rok*členství v klubu, poplatek svazu karate (SKIF), poplatek TSUT, nezahrnuje cvičné
cvičné, tréninková jednotka – člen90 Kč/tréninkplatí pro členy se zaplaceným členským příspěvkem, kteří neplatí pololetní či celoroční příspěvky
pololetní příspěvek2600 Kč/pololetí*zahrnuje členský příspěvek a cvičné
celoroční příspěvek5000 Kč/rok*zahrnuje členský příspěvek a cvičné

*Pololetím je myšleno pololetí školního roku, rokem školní rok.

Platí se v hotovosti před tréninkem. Délka tréninku je 90 minut.

Platby zasílejte na účet 123-5170330267/0100.
Do zprávy pro příjemce napište: druh příspěvku, jméno cvičícího. Např. členský příspěvek, Tomáš Vaněk.

Platbu za celý rok či první pololetí proveďte do konce září. Platbu za druhé pololetí do konce února.