Pozvánka na členskou schůzi

2. září 2019

V souladu s ust. 248 a násl. ustanovení Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a stanovami svolává rada spolku

ČLENSKOU SCHŮZI

spolku Yukiyama dojo, z.s. se sídlem Dlouhá 575, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov, která se bude konat dne 18. 9. 2019, v 19:00 hod na adrese Dlouhá 575, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov.

Na programu jsou tyto body:

  1. zahájení
  2. zpráva o činnosti spolku v uplynulém období, a to:

– přednesení hospodářské a účetní zprávy za uplynulé období 

– přednesení a schválení rozpočtu pro nastávající období

  1. plán budoucích aktivit a úkolů spolku, a to:

– určení výše a způsob platby členských příspěvků pro nastávající období, příp. ostatních příspěvků

– přednesení kalendáře akcí pro nastávající tréninkové období

– určení kronikáře/ů

  1. nákup domény, tvorba a spuštění webových stránek spolku
  2. propagace klubu (sociální sítě, klubová trika, letáky apod.)
  3. různé, diskuze
  4. závěr

Poznámka:

rada spolku prosí o přítomnost všech členů spolku

V Trutnově dne 2. 9. 2019

Tomáš Vaněk a Lukáš Valenta
jednatelé spolku