Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021

22. prosince 2020

Členové klubu přejí všem pokojné vánoční svátky, pevné zdraví a co nejšťastnější nový rok 2021.

Lekce a cvičení karate netkví jen v karate samotném, jsou to lekce pro celý život! Hledejme tedy každodenní rovnováhu… a všechny životní překážky zvládneme snadněji.

Oss!