Seminář s Manabu Murakamim, 8.DAN S.K.I.F.

12. listopadu 2019

Druhý listopadový víkend se v Hradci Králové uskutečnil již tradiční seminář karate S.K.I.F., a to pod záštitou tamního SK Karate Spartak. Seminář vedl Shihan Manabu Murakami, 8. Dan. Na této akci jsme samozřejmě nemohli chybět.

Na páteční podvečerní tréninky vyrazili tři z nás. Cvičení bylo zacíleno na skupinu technických stupňů 6. kyu (zelené pásy) až DAN (černé pásy). Shihan zdůrazňoval principy, jako jsou využití postojů, práce boků, osy těla a uvolněných ramen, které jsou nejdůležitějšími prvky při všech cvičebních formách karate. Zdůraznil také důležitost disciplíny a správného nasazení při cvičení. Přes cvičení kihon, kata a gohon-kumite si spolu ostatními účastníky semináře všechny principy vyzkoušeli prakticky a bonbónkem pak byly reakční a kondičně-technické cvičení vhodné zejména pro volné zápasy jiyu-kumite.

Na sobotní část semináře jsme již vyrazili v plné síle. První, dopolední cvičení zaměřené opět pro skupinu 6. kyu až DAN, se neslo v duchu základních technik i řízených zápasů. Po vydatném obědě následovaly dva po sobě jdoucí tréninky pro pokročilé. Kata, jako jsou  Bassai-Dai a Kanku-Dai, nám velmi zpříjemnily odpoledne a podvečer pak vygradoval tréninkem jiyu-ippon-kumite (pokročilá forma řízeného zápasu) proti jednomu i více „soupeřům“.

Nedělní, poslední den semináře, absolvovali Tomáš, Saša a Iva. Na prvním tréninku se z shihanových kombinací základních i pokročilých technik nejednomu z nás zamotala hlava. Člověk si odnesl pocit, jako by právě vystoupil z centrifugy. Různé nácviky do zápasu a mistrovské kata Empi a Jitte na tréninku pokročilých pak podtrhly kvalitu letošního semináře.

Víkendový nálev sice skončil, naše cesta karate ale samozřejmě ne. Ba naopak. Nově naučené poznatky i dovednosti si s sebou odnášíme jak do života, tak i do budoucích tréninků, kde je budeme pilně ohřívat…